Kretsstyrelsen 2019

Ordförande

unknown
NamnPär Karlsson
E-postordforande@blekingepistol.se

Vice ordförande

unknown
NamnMaria Erngrund
E-postmaria@blekingepistol.se

Sekreterare

unknown
NamnRune Andersson
E-postsekreterare@blekingepistol.se

Kassör

unknown
NamnRonny Andersson
E-postkassor@blekingepistol.se

Webmaster

mikael_bäckstedt
NamnMikael Bäckstedt
E-postwebmaster@blekingepistol.se

Suppleant

unknown
NamnUlf Pettersson

Suppleant

unknown
NamnJerry Pettersson

Suppleant

unknown
NamnMårten Niklasson