Nationella pistolskyttegrenar

Falling Target ] [ Fältskjutning ] [ Luftpistolskjutning ] [ Magnumfältskjutning ] [ Magnumprecision ] [ Militär Snabbmatch ] [ Nationell Helmatch ] [ PPC ] [ Precisionsskjutning ] [ Skid- och Springskytte ] [ Snabbskjutning ]

Falling target

Falling target är skjutning med luft- eller kolsyrepistol mot självmarkerande mål (fallmål) på 10 m avstånd.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Fältskjutning

Fältskjutning omfattar skjutning mot mål i terrängen på varierande avstånd och tid. Skjutningen utförs i patruller och förflyttning mellan skjutstationerna sker i regel till fots. En tävling omfattar ett antal stationer. På varje station skjuter man 6 skott patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper.

Fältskjutning är en av de grenar som har utövats sedan bildandet av Pistolskytteförbundet 1936.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Luftpistolskjutning

ISSF Luftpistoltavla

Luftpistolsskjutning är precisionsskytte på 10 meters avstånd. Pistolen är av kaliber 4.5 mm (.177) och drivmedel skall vara komprimerad luft eller gas.

En tävling med luftpistol består av 15 minuters provskottstid, samt därefter 40 skott under en tid av 50 minuter för Damer, Damjuniorer och Veteraner. Herrar och herrjuniorer skjuter 60 skott på 1 timme och 15 minuter. Vid större tävlingar kan finalskjutning förekomma. De 8 bästa i varje klass går till final.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Magnumfältskjutning

Magnumfältskytte kan beskrivas som en kombination av precision och traditionellt fältskytte. En tävling består normalt av 8 stationer med varierande fältskyttemål i terrängen. Normalavståndet är ca 80-100 meter och de riktigt långa avstånden kan vara ända upp till 180 meter.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Magnumprecision

ISSF Internationell Pistoltavla

Pistolskytteförbundets yngsta gren, upptagen i reglementet 2014. En precisionsskyttegren där man skjuter mot pistoltavla på 50 m med grovkalibriga vapen.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Militär Snabbmatch

ISSF Olympisk Snabbpistoltavla

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid och i en halvmatch endast 2. Tavlan som används är den internationella snabbpistoltavlan.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Nationell Helmatch

ISSF Internationell Pistoltavla
ISSF Olympisk Snabbpistoltavla
SPSF Figurtavla Nationell Helmatch

Nationell Helmatch är en kombinerad skjutning på bana mot precisionstavla, snabbpistoltavla och figurtavla på 25 m avstånd.

Den skjuts i 3 delmoment:

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

PPC (Precision Pistol Competition)

PPC WA 1500 target

PPC är Pistolskytteförbundets näst yngsta gren. En perfekt gren för dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden. Det är en internationell gren som har sitt urspung i det amerikanska polisskyttet. Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Precisionsskjutning

ISSF Internationell Pistoltavla

Precisionsskjutning har tidigare kallats Banskjutning eller Skolskjutning. Denna skyttegren har varit del av det nationella pistolskyttereglementet sedan bildandet av Pistolskytteförbundet 1936.

Precisionsskjutning är skjutning på bana mot pistoltavla på 25 m avstånd. En tävling består av ett antal serier, vanligen 6 eller 7, skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av maximalt 5 minuter.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Skidskytte och Springskytte

Tävlingarna genomförs med vapen i vapengrupp C eller A och sker såsom individuell tävling, lagtävling och stafettävling. Som mål används olympiska skidskyttemål eller fallmål.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.

Snabbskjutning

ISSF Olympisk Snabbpistoltavla

Snabbskjutning är skjutning på bana mot snabbpistoltavla på 25 m avstånd och omfattar normal 6 serier om vardera 5 skott.

En serie börjar med att målen vid seriens början första gången svängs bort. Skytten skall ha en utgångsställning med armen vinklad minst 45 grader nedåt från kroppen. Målen svängs sedan fram och visas i tre sekunder varpå de svängs bort i sju sekunder. Detta repeteras fem gånger under en serie.

För fullständiga regler och annan detaljerad information, se Skjuthandboken.